Tuesday, May 31, 2011

So cute ♥

My inaanak is so cute! I'm super proud ninang of her. Amblis niya tumangkad wala pa siyang 1 year old but look with a her cute pink cap :) hehe parang ayaw patalo sa ninang. oh my gawd! but, I think mas matatangkadan niya ako! hahaha =))


Masyado lang siyang maka-mommy she really loves her mom so much. Hindi ko man lang siya mabuhat! haha

with her mom at nakikiusisa na... haha

her cute socks with the print shoes. Hahaha!


Photo taken by: me w/ the help of my BB Curve =))

No comments:

Post a Comment